Kubuś

skala:

1/25

Improwizowany wóz pancerny z Powstania Warszawskiego