F-16C BLOCK 52+

skala:

1/50

Amerykański współczesny myśliwiec w Polskim lotnictwie