ARGON-1

skala:

1/100

Międzynarodowa stacja marsjańska (kosmodrom)