AMO F-15

skala:

1/25

Radziecka lekka ciężarówka (wersja produkcyjna z 1928r.)